Najbardziej popularne formy reklamy

Najbardziej popularny i zapewne najtańszy sposób na reklamę to ulotki roznoszone przesz listonoszy za pośrednictwem Poczty Polskiej. System jest prosty, drukujemy ulotki, zanosimy na pocztę i określamy obszar ich roznoszenia. Może być to dzielnica, fragment dużego osiedla lub poszczególna ulica. Brzmi pięknie, gdzie jest haczyk? W tym, że przy dystrybucji poprzez naszego pocztowego monopolistę nie

Continue reading Najbardziej popularne formy reklamy